o našom umeleckom štúdiu

MÚZA je pre nás éterickou bytosťou, ktorá otvára brány do čarokrásneho sveta umenia vo všetkých svojich podobách. Poodchýľte oponu týchto dverí spolu s nami a vstúpte ...  

MÚZA je pre nás bytosťou, ktorá spája srdcia akýmsi tajomným vzácnym čarom.  

MÚZA je pre nás aj obrovskou školou s radami, inšpiráciami na ceste za umením. 

MÚZA v tomto reálnom svete aj ako multikultúrna - umelecká - zážitková akadémia

HUDOBNÁ MÚZA

hodiny spevu, klavíru pre začiatočníkov, hudobnej teórie

vystúpenia - spevácke programy

TANEČNÁ MÚZA

hodiny tanca (aj maličké deti s rodičmi...), hodiny špecializovaného stepového tanca

súťažné choreografie - contemporary, jazz, show dance, step - tap dance, film a muzikál, ...

vystúpenia - tanečné programy

minidiskotéky pre eventy, festivaly, ...

DIVADELNÁ MÚZA

hodiny javiskovej reči, javiskového pohybu, tvorba divadelných čísel cez klasické diela až po vlastné skeče; dejiny divadla, praktické poznávanie sveta divadla - aj návštevou v divadlách;, príprava na recitačné súťaže, prijímacie skúšky na umelecké školy; ...

VÝTVARNÁ MÚZA

víkendové, prázdninové dielne, kde si vlastnoručne malí aj veľkí vyrobia umelecké diela; tvorivé stretnutia aj pre seniorov, aj pre menšie deti s rodičmi

LITERÁRNA MÚZA

literárna tvorba; tvorivé čítanie v rámci celoslovenského projektu Mama, tata, čítajte s nami; LABORATÓRIUM čítania pre MŠ, ZŠ; literárne stretnutia pre seniorov; čitateľské kluby

ROZPRÁVKOVÉ DIELNE pre eventy, festivaly, ...

TVORIVÉ DNI - celodenný program počas voľných / prázdninových dní

tvorivé OSLAVY narodenín (aj s možnosťou prespávačky :))

tvorivé TEAMBUILDINGY pre dospelých i mladších

v spojení všetkých MÚZ tvorba videoklipov, tanečného divadla - DIVADLO MÚZA

Záleží nám na ničím nerušenej umeleckej tvorbe, na individualite a vzájomnej empatii. Tvoríme pre spoločnú RADOSŤ. 

Nezabúdajte - sme tu pre všetky vekové kategórie.  


Spoznajte náš tím

pre MÚZA hodiny sú tu pre VÁS odborníci s veľkou dávkou empatie
a správnou mierou nárokov, s individuálnym prístupom ku každému,
 s cieľom priviesť RADOSŤ z tvorby, z umenia do každého srdca 

 

Natália Mazanová
Natália Mazanová
Libor Hlaváček
Libor Hlaváček
Jozef Vaľo
Jozef Vaľo
Silvia Vršková
Silvia Vršková
Elena Medlenová
Elena Medlenová
Jakub Ondruš
Jakub Ondruš
Zuzana Šťastná
Zuzana Šťastná

Natália Mazanová 

zakladateľka, vedúca štúdia  

lektorka (klavír, javisk. pohyb, reč. prejav, tvorivé čítanie, DIVADLO MÚZA, príprava na talentové skúšky ...)                                                            

absolventka VŠMU Bratislava a FiF UK Bratislava so špecializáciou na jazykovedu, literatúru, poéziu, dejiny divadla, divadelnú kritiku, dramaturgiu tanca, hudbu, javiskovú reč, umelecký prednes; absolventka kurzu pohybovej akadémie MAPA Holandsko pod vedením Ide van Heiningen; absolventka privátnych hodín spevu u legendy slovenského populárneho spevu pani Margity Ďurindovej; literárna a divadelná kritička, lektorka tvorivého čítania, lektorka slovenského jazyka pre cudzincov, lektorka literatúry pre školy a knižnice; scenáristka TV a rozhlasových programov, korektorka a editorka pre slovenské vydavateľstvá, ...; umelecká a odborná prax: RTVS - televízia a rozhlas, TV Markíza, Divadelný ústav, Dabingové štúdio, IKAR, SLOVART, Impresa Art, VŠMU, ...  // ceny Literárneho fondu, cena Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii "Vedecko-technický tím roka" za publikáciu Dejiny slovenskej drámy 20. storočia...     

Libor Hlaváček 

baletný majster, choreograf                                                                                  

absolvent Konzervatória Jaroslava JEŽKA, Praha; absolvent stáže u prof. Elity Erkiny Divadlo hvězd Talin, Estonia; certifikovaný medzinárodný porotca umeleckých tancov; umelecká a odborná prax: Jihočeské divadlo České Budějovice, Státní divadlo Brno, Státní divadlo Ústí nad Labem, vedúci a choreograf Dance Studio "VICTIMS", České Budějovice; trojnásobný držiteľ ceny Thalie JD za výkon roka v odbore balet pantomíma, držiteľ ceny Thalie JD za významný prínos baletu JD 20. storočia ... 

Jozef Vaľo

lektor tanca, choreograf 

absolvent VŠMU - tanečné divadlo a performance, moderný tanec; absolvent 5-mesačného international dance programu v Kibbutz contemporary dance company, Summer intensive s Akram Khan; umelecká a odborná prax: Tanečné divadlo Bralen, Divadlo Andreja Bagara Nitra, ...

Silvia Vršková

lektorka tanca, divadla, choreograf 

absolventka Tanečného konzervatória v ​​Bratislave, Alvin Ailey School v USA; tanečnica Lúčnice, Medzinárodnej tanečnej spoločnosti Het v Holandsku, baletu Hispanico, Elise Monte Dance a Metropolitnej opery v New Yorku; päť rokov účinkovala v projekte Celine Dion "A Brand New Day"; ako tanečnica, klaun, bungee-trapézová umelkyňa, sólistka a aerialistka s Cirque du Soleil po celom svete; v spoločnosti Fratdler on the Roof na Broadway v New Yorku...

Elena Medlenová

lektorka ľudového tanca, choreografka 

chemička; srdiečkom, odbornosťou pravá tanečnica z Lúčnice; so skúsenosťami lektorky a s úsmevom pre každé dieťa

Jakub Ondruš

lektor jazzového stepu 

vicemajster sveta IDO v TAP DANCE, niekoľkonásobný majster Slovenska a Čiech; účinkoval dve sezóny v SND v projekte Laciho Strika Julio a Romea,
v rôznych televíznych projektoch; viacročný lektor stepu

Zuzana Šťastná

lektorka spevu - pop, muzikál, a capella 

absolventka Cirkevného konzervatória v Bratislave, muzikálová, pop speváčka, herečka; vokalistka Nely Pociskovej, finalistka televíznej súťaže Československo má talent - živé sochy Big Names; dabing - Ariel Malá morská víla...