MINI - TANEC scénický, súčasný, jazz, muzikál a film, ľudový

mini (do 4-6-ročné deti) 2x 60 min týždenne 

MINI - TANEC je tanečnou prípravkou, prvými krokmi v tanečnej sále
Detičky sa učia pravidelnosti, prekonávajú sa, začínajú sa orientovať v priestore, vnímajú rytmus, melódiu, dynamiku. Tanečné pohyby vychádzajú zo základných tanečných prvkov, koordinácie tela; zapájame prvky klasiky, moderny, ľudového tanca. Podľa nastavenia detí používame aj tvorivú dramatiku vychádzajúcu z vybraných rozprávok (tvorivo dramatizujeme príbehy).

k 1.9.2023 / k 11.11.2023 / k 3.2.2024 / k 20.4.2024 (odrátané sú vianočné a jarné prázdniny)
                                                                                                                                      PROSÍME sledujte si dátumy platieb. Prosíme rešpektovať - nezaplatenie splátky znamená zrušený prístup na hodiny. !!!
ĎAKUJEME
Meškanie platby viac ako 10 dní = + 10% z danej ceny. 


výberom tanečnej hodiny sa zaväzujete: neodkladne oznámiť prípadné dočasné pohybové obmedzenie - ak okolnosti dovolia, dieťa sa i tak zúčastňuje hodín ako divák // tanečník je pripravený na hodinu v priliehavom cvičnom úbore, so zopnutými vlasmi minimálne 5 minút pred začiatkom hodiny // v čase, keď je tanečná sála voľná, tanečník ju po dohode využije na osobný rast // v prípade ospravedlnenej hodiny min 24 hodín pred jej konaním je možné využiť náhradu účasťou na tanečnej hodine inej skupiny // účasť na súťaži si vyžaduje zodpovedný prístup k nácviku, tréningom, poplatky podľa pravidiel organizátora súťaže a poplatok v rozmedzí 3 - 6€ pre štúdio za jedno číslo podľa rozsahu administratívnych či organizačných povinností

120,00 €