klasický tanec s baletným majstrom Liborom Hlaváčkom

baletná príprava pre umeleckú verejnosť 1x 90min
(možná platba aj priamo na hodine v cene 8€)

povinné pre skupiny JUNIOR (už v cene lekcií) a súťažný step 


- základ pre dokonalosť umeleckého pohybu


Pre všetkých, ktorí sa venujú tanečnému umeniu akéhokoľvek žánru, krasokorčuľovaniu, ... ktorí sa chcú, potrebujú zdokonaľovať. Bez ohľadu na vek - deti i dospelí.   

Platba je za mesiac - vždy k 1. dňu v mesiaci. Hodiny sa nepresúvajú do Ďalšieho mesiaca.

25,00 €