KIDS tanec scénický, súčasný, jazz, muzikál a film, ľudový

kids (do 9 rokov) 3x 60min týždenne

platby k 1.9.2023 / k 11.11.2023 / k 3.2.2024 / k 20.4.2024
(odrátané sú vianočné a jarné prázdniny)
                                                                                                                                      PROSÍME sledujte si dátumy platieb. Prosíme rešpektovať - nezaplatenie splátky znamená zrušený prístup na hodiny. !!!
ĎAKUJEME
Meškanie platby viac ako 10 dní = + 10% z danej ceny. 


výberom tanečnej hodiny sa zaväzujete: neodkladne oznámiť prípadné dočasné pohybové obmedzenie - ak okolnosti dovolia, dieťa sa i tak zúčastňuje hodín ako divák // tanečník je pripravený na hodinu v priliehavom cvičnom úbore, so zopnutými vlasmi minimálne 5 minút pred začiatkom hodiny // v čase, keď je tanečná sála voľná, tanečník ju po dohode využije na osobný rast // v prípade ospravedlnenej hodiny min 24 hodín pred jej konaním je možné využiť náhradu účasťou na tanečnej hodine inej skupiny // účasť na súťaži si vyžaduje zodpovedný prístup k nácviku, tréningom, poplatky podľa pravidiel organizátora súťaže a poplatok v rozmedzí 3 - 6€ pre štúdio za jedno číslo podľa rozsahu administratívnych či organizačných povinností

180,00 €